WELKOM OP DE WEBSITE OVER DIENSTWEIGEREN

March 23rd, 2009

 

DEZE WEBSITE GEEFT INFORMATIE OVER DIENSTWEIGEREN IN NEDERLAND IN DE BREEDSTE ZIN VAN HET BEGRIP. DAAROM KOMT OOK DIENSTPLICHT AAN DE ORDE EN OOK DESERTIE.

DE WEBSITE IS EEN NEVENPRODUCT VAN EEN PROEFSCHRIFT OVER DIENSTPLICHT, DIENSTWEIGEREN EN DESERTIE DAT IN VOORBEREIDING IS.

BESCHIKBAAR KOMEN

-          Wetteksten over dienstplicht, dienstweigeren en desertie

-          Andere Bronnen

-          literatuurverWIJZINGEN

-          OPZET VAN DE STUDIE

HET IS MOGELIJK OPMERKINGEN, BIJDRAGEN EN VRAGEN OP DE WEBSITE ACHTER TE LATEN.

 

DE WEBSITE IS GESTART IN MAART 2009 EN ZAL GELEIDELIJK WORDEN INGEVULD, UITGEWERKT EN VERBETERD.

VOORALSNOG ZAL ER GEEN INFORMATIE OVER DIERNSTWEIGEREN BUITEN NEDERLAND AAN DE ORDE KOMEN. WELLICHT LATER WEL.

 

STAN MEUWESE